0

Mod Pengangkutan 2018

SOALSELIDK 2018

Kesemua pelajar KT6T diwajibkan menjawab borang soal selidik secara atas talian bagi membolehkan pihak sekolah mengetahui mod pengangkutan anda ke sekolah. Mohon kerjasama sama agar dapat menghantar borang pada atau sebelum 15 April 2018. Klik pada imej di atas atau klik sini untuk soal selidik. Atau pelajar boleh imbas kod QR berikut: Terima kasih!

Continue reading

Advertisements